Jak czystość i higiena wpływa na wizerunek firmy?

Wizerunek firmy to wrażenie jakie wywołuje ona u odbiorców, kontrahentów i pracowników. Składa się na niego wiele elementów i to nie tylko tych skrupulatnie planowanych przez działy PR i marketingu. Jednymi z nich są czystość oraz higiena panujące w siedzibie przedsiębiorstwa i jej punktach usługowych. Dlaczego są one tak ważne i jakie komunikaty wysyłają o firmie oraz jej sposobie działania?

Wizerunek firmy jako narzędzie budowania przewagi rynkowej

W dobie gospodarki rynkowej w której w większości branż istnieje wiele podmiotów oferujących te same lub podobne usługi i produkty, o przewadze konkurencyjnej mogą decydować detale. Sposób obsługi klienta, polityka reklamacyjna, ubiór pracowników – to jedne z wielu elementów mających wpływ na to, jak klienci i kontrahenci odbierają daną firmę. Nawet obiektywnie najlepszy produkt lub usługa, mogą zostać niedocenione, jeśli przedsiębiorstwo popełniło błędu w budowaniu swojego wizerunku.

Czystość i higiena – jak wpływają na wizerunek firmy?

Siedziba firmy i punkty usługowe to miejsca bezpośredniego kontaktu z klientami i kontrahentami. Odbywają się w nich spotkania biznesowe, konferencje, a także zawierane są transakcje. Jeśli potencjalni klienci zauważą, że w miejscach tych panuje chaos i nieporządek, odniosą negatywne wrażenie, które może mieć nawet nieuświadomiony wpływ na późniejszą współpracę. Znaczenie ma zapach pomieszczenia, układ mebli, ich stan i czystość. Wizualne niedociągnięcia są często podświadomie przenoszone na ofertę firmy i zniechęcają do współpracy. Dlaczego? Mogą m.in. wskazywać, że nie troszczy się w niej o własnych pracowników oraz nie potrafi się zadbać o najprostsze elementy własnej działalności. Są to bardzo negatywne komunikaty, których zmiana może być nieodwracalna.

Wizerunek firmy powinno rozumieć się podobnie jak „pierwsze wrażenie”. Jeśli szansa na wywołanie pozytywnych emocji zostanie zaprzepaszczona, jego odbudowanie często staje się niemożliwe. Sposobem na czystość jest współpraca z firmą sprzątającą, które ceni sobie terminowość i wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki temu zaoszczędzimy czas, a nasze otoczenie będzie czyste i pachnące.