O firmie

O firmie Inmago

Spółka opiera swą działalność na dostarczaniu wysokiej jakości specjalistycznych usług czyszczenia.  Podstawowym elementem umożliwiającym nieprzerwane wytwarzanie usług na tak wysokim poziomie jest fachowa wiedza i doświadczenie kadry wykonawczej oraz zaangażowanie w ten proces najnowszych technologi z branży utrzymania. czystości. Nieustannie unowocześniamy swój park maszynowy, inwestujemy w innowacyjne rozwiązania oraz pracujemy nad własnymi produktami. Wyznaczamy nowe standardy jakości wykonawczej oraz obsługi klienta którego oczekiwania stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. 

Tworzymy wspólnotę interesów

Filozofia wspólnoty interesów ukształtowała nas oraz naszych klientów. Dzięki niej realizujemy plan budowy korzyści naszych klientów zachowując przy tym realny poziom zysku.

Nasze zasady

Sposób postępowania spółki INMAGO określa nasze podstawowe zasady, którymi kierujemy się w biznesie, kierują się nimi zarówno nasi pracownicy jak i kooperanci. Jego fundamentem jest przestrzeganie prawa i zasad etyki. Nie tolerujemy w nim żadnej formy lobbingu, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji czy prześladowania. Z całym zaangażowaniem wspieramy równe traktowanie wszystkich pracowników i zapewniamy im bezpieczne i godne warunki pracy, w tym godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nieustannie podnosimy dbałość o ochronę środowiska naturalnego zmniejszając przy tym wpływ jaki na nią wywieramy.

Polityka rozwoju

Spółka INMAGO dąży do powiększenia swoich udziałów na rynku, ciągle zwiększając przy tym swoją ofertę asortymentową jednoczenie podwyższając jakość oferowanych usług oraz obsługi w procesie sprzedaży w tym obsługi po sprzedażowej. Dążymy do zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz zachęcenie do zwiększenia zamówień poprzez stałych konsumentów. Nieustannie poprawiamy jakość świadczonych przez nas usług oraz zwiększamy funkcjonalność naszych ofert, jednocześnie udoskonalając obsługę naszych klientów. Spółka jest nastawiona na inwestowanie w rynki Start-Up oraz dywersyfikacją działań w dziedzinie marketingu sieciowego oraz tworzenie unikatowych kanałów sprzedaży B2B.

Relacje z pracownikami

Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy jednocześnie stale dążąc do ich poprawy. Oferujemy progresywne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz stopnia zaangażowania w działalność spółki. Chętnie podejmujemy współpracę z osobami podzielającymi profesję firmy. Wspieramy rozwój nowych umiejętności naszych pracowników oraz chętnie angażujemy się w realizację ich pomysłów.