Odkurzanie hal – strefy zagrożone wybuchem

Czyszczenie hal magazynowych

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w halach produkcyjnych i montażowych, w których generowane są duże ilości pyłów, powstają pyłowe atmosfery wybuchowe. Przepisy polskiego prawa, a dokładnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) nakazują przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem w tego typu miejscach. W zależności m.in. od rodzajów pyłów i ilości ich emisji w halach wydziela się specjalne strefy: 20, 21 i 22.

Sprzątanie pyłu

Grubsze warstwy pyłu powodują większe zagrożenie wybuchem. Dlatego właśnie hale produkcyjne i montażowe muszą być regularnie sprzątane.  Terminy sprzątania należy zaplanować tak, by obliczone przez specjalistów bezpieczne grubości warstwy i masy pyłów nigdy nie zostały przekroczone. Zazwyczaj sprzątanie konieczne jest częściej niż raz na trzy tygodnie. Kluczowy jest dobór metody sprzątania. Nie może ona prowadzić do podnoszenia się pyłu, jak np. przy zdmuchiwaniu pneumatycznym. Konieczne jest więc czyszczenie specjalistyczne, a dokładnie – odkurzanie.

Odkurzanie strefy 20, 21, i 22

Jak odkurzanie poszczególnych stref wygląda w praktyce? Wymaga ono użycia specjalistycznego sprzętu, w tym urządzeń zdolnych do sprzątania na wysokości. Sprzątanie stref 20 to najczęściej odkurzanie silosów, cyklonów i filtrów, systemów transportowych pyły, mieszarek ,młynów, urządzeń workujących itp. w strefie 20 czasami znajdują się też urządzenia zewnętrzne, zagrożone zbieraniem się pyłów. Sprzątanie strefy 21 oznacza odkurzanie okolic otworów wyposażenia technologicznego, okolic punktów napełniania i opróżniania podajników taśmowych, czy przestrzeni wokół wylotów z cyklonów, filtrów itp. Zasięg strefy 21 obejmuje też wnętrza urządzeń do transportu pyłów i ich okolicę (zazwyczaj do około 1 m), lecz jeśli okaże się, że pył z nich osiada poza granicami strefy, może ona zostać rozszerzona. Strefa 22 znajduje się m.in. przy wylotach odpowietrzania filtrów workowych, w pobliżu urządzeń, które czasami pozostają otwarte i mogą wydmuchiwać pył oraz przy urządzeniach współdziałających z instalacjami odpowietrzania wybuchów. Często zalicza się do niej miejsca ze strefy 21, w których jednak należy zachować dodatkowe środki ostrożności.