O nas

Community

O nas

Spółka Inmago Sp. z o.o., Sp. K. jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie. Spółka jest tworzona przez ludzi, którzy całe swoje życie zawodowe pasjonowali się najnowszymi technologiami utrzymania czystości, ze szczególnym uwzględnieniem prac trudnych, wymagających fachowej wiedzy oraz doświadczenia. Nieprzerwanie unowocześniali park maszynowy, który stanowi fundament jakości prac oferowanych naszym klientom czy kooperantom. W ramach rozwoju Spółka związała się z branżą remarketingu krajowych pojazdów używanych, w pierwszym roku swojej działalności sprzedając aż 140 samochodów osobowych i dostawczych. Zgromadzone środki finansowe stanowią stabilny fundament na kolejne lata rozwoju oraz pozwalają na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań celem sprostania oczekiwaniom klientów.

Tworzymy wspólnotę interesów

Filozofia wspólnoty interesów ukształtowała nas oraz naszych klientów. Dzięki niej realizujemy plan budowy korzyści naszych klientów zachowując przy tym realny poziom zysku.

Nasze zasady

Sposób postępowania spółki INMAGO określa nasze podstawowe zasady, którymi kierujemy się w biznesie, kierują się nimi zarówno nasi pracownicy jak i kooperanci. Jego fundamentem jest przestrzeganie prawa i zasad etyki. Nie tolerujemy w nim żadnej formy lobbingu, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji czy prześladowania. Z całym zaangażowaniem wspieramy równe traktowanie wszystkich pracowników i zapewniamy im bezpieczne i godne warunki pracy, w tym godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nieustannie podnosimy dbałość o ochronę środowiska naturalnego zmniejszając przy tym wpływ jaki na nią wywieramy.

Polityka rozwoju

Spółka INMAGO dąży do powiększenia swoich udziałów na rynku, ciągle zwiększając przy tym swoją ofertę asortymentową jednoczenie podwyższając jakość oferowanych usług oraz obsługi w procesie sprzedaży w tym obsługi po sprzedażowej. Dążymy do zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz zachęcenie do zwiększenia zamówień poprzez stałych konsumentów. Nieustannie poprawiamy jakość świadczonych przez nas usług oraz zwiększamy funkcjonalność naszych ofert, jednocześnie udoskonalając obsługę naszych klientów. Spółka jest nastawiona na inwestowanie w rynki Start-Up oraz dywersyfikacją działań w dziedzinie marketingu sieciowego oraz tworzenie unikatowych kanałów sprzedaży B2B.

Relacje z pracownikami

Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy jednocześnie stale dążąc do ich poprawy Oferujemy progresywne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz stopnia zaangażowania w działalność spółki Chętnie podejmujemy współpracę z osobami podzielającymi profesję firmy. Wspieramy rozwój nowych umiejętności naszych pracowników oraz chętnie angażujemy się w realizację ich pomysłów.

Nawiąż z nami kontakt

+48 887 777 917

biuro@inmago.pl

Dane rejestrowe

Inmago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Adres: ul. Ks. E. Kasperczyka 58 / 44-300/ Wodzisław Śląski / Polska

NIP: 783-176-04-67 Regon: 367568897 KRS 0000683346 / Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto i Wilda VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ING Bank Śląski 22 1050 1344 1000 0090 8050 6778