Mycie okien na wysokości (wewnątrz budynków) a BHP

Praca na wysokości zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego tak ważne jest dokładne zaznajomienie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wykonującą dane zadanie osobę. Co mówi kodeks i jak upewnić się, że w trakcie mycia okien na wysokości nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji?

Kto może wykonywać tego rodzaju prace?

Zanim do mycia okien na wysokości zostanie oddelegowana dana osoba, pracodawca musi upewnić się, że nie ma ona przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju zleceń. Niezbędne jest więc orzeczenie lekarza mówiące o braku przeszkód zdrowotnych, które mogłyby zwiększać ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Osoba spełniająca tę zasadę, podczas wykonywania powierzonego jej zadania, ma być wyposażona w ochronny kask, a także sprzęt zabezpieczający przed upadkiem. Ten ostatni obejmuje m.in. szelki wraz z linką bezpieczeństwa oraz amortyzatorem.

Wymagania BHP po stronie pracodawcy

Osobie myjącej okna na wysokości i znajdującej się na podwyższeniach nieprzeznaczonych stricte do przebywania ludzi (wysokość powyżej 2 m), muszą zostać zagwarantowane stabilne drabiny, pomosty i rusztowania. Wszystkie one mają dodatkowo posiadać wystarczającą powierzchnię nie tylko dla pracownika, ale także używanych przez niego narzędzi. Podłoga pomostów musi być również stabilna, a także trwale i solidnie przymocowana do pomostu.

Bezpieczne drabiny do mycia okien na wysokościach

Pracownicy podczas pracy często korzystają także z drabin, które również powinny spełniać określone normy, takie jak:

 – dobry stan techniczny, który ma być kontrolowany przed rozpoczęciem pracy,

 – wyposażenie w szczeble zamocowane w otworach obustronnie,

 – wyposażenie w zawiasy w przypadku drabin rozstawnych,

 – górne schody z powierzchnią antypoślizgową,

 – powinny posiadać atesty oraz być poddawane cyklicznym przeglądom technicznym.


Przepisy wskazują również, w jaki sposób można z nich korzystać. Przede wszystkim nie wolno ustawiać ich na niestabilnych podłożach takich jak palety, a także nadmiernie ich obciążać, np. zawieszając na nich dużej ilości dodatkowych przedmiotów.

Dzięki stosowaniu się do wymienionych zasad BHP, mycie okien na wysokościach jest nie tylko bezpieczne, ale także bardziej sprawne.